Samenwerking Gemeenten

Een deel van de bestaande voorraad bedrijventerreinen is in meer of mindere mate verouderd. Op een aantal terreinen gaat het hier om een achterstand in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, op andere terreinen is er ook sprake van veroudering op de private kavels en incourant vastgoed. De gemeenten in West-Friesland werken, samen met private partijen, aan het up to date maken van 12 bedrijventerreinen. Met name het inzetten op duurzaam beheer zal de kwaliteit op de bedrijventerreinen verbeteren en behouden.

De gemeenten in West-Friesland werken al langere tijd samen op het gebied van bedrijventerreinen. Dit heeft in 2011 geleid tot het Regionaal Programma Bedrijventerreinen West-Friesland. In dit programma is er gekomen tot afspraken over de typering van de bedrijventerreinen en een samenhangende planning van nieuwe terreinen en de herstructurering van de verouderde terreinen. Tevens is uit deze samenwerking het Bedrijvenloket ontstaan, het totale aanbod voor bedrijven in West-Friesland in beeld.

In het programma is gekomen tot een segmentering en typering van bedrijventerreinen met een (boven)regionale functie. Hierdoor is het voor bedrijven makkelijker te komen tot een goede locatiekeuze. Bij welk cluster is het efficiënt aansluiten? Wie zitten er nu op het beoogde terrein? Vragen die worden beantwoord door het Bedrijvenloket. Voor lokale bedrijventerreinen geldt per definitie dat deze bedoeld zijn voor lokale ondernemers en een gemengd karakter hebben.Initiatief van: Powered by:

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.