De Veken

De Veken

Interactieve plattegrond
Bekijk ligging, branches en bedrijven

Terreingegevens

Segment bedrijventerrein:
Modern gemengd
Maximale milieucategorie:
3
Functiemenging:
Nee
Parkmanagement aanwezig:
Nee
Status terrein:
Bestaand
Bruto oppervlakte bedrijventerrein in ha:
100
Netto oppervlakte bedrijventerrein in ha:
78
Totaal terstond uitgeefbaar bedrijventerrein in ha:
6
Zijn er plannen voor herstructurering:
Nee
Type van de herstructurering:
-
Zijn er plannen voor uitbreiding?:
Ja
Maximale omvang van de uitbreiding in netto ha:
20
Initiatief van: Powered by:

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.