De Oude Veiling

De Oude Veiling

Interactieve plattegrond
Bekijk ligging, branches en bedrijven

Terreingegevens

Segment bedrijventerrein:
Modern gemengd
Maximale milieucategorie:
3
Functiemenging:
Ja
Parkmanagement aanwezig:
Ja
Status terrein:
Bestaand
Bruto oppervlakte bedrijventerrein in ha:
10
Netto oppervlakte bedrijventerrein in ha:
7
Totaal terstond uitgeefbaar bedrijventerrein in ha:
0
Zijn er plannen voor herstructurering:
Ja
Type van de herstructurering:
Herprofilering
Zijn er plannen voor uitbreiding?:
Nee
Maximale omvang van de uitbreiding in netto ha:
-
Initiatief van: Powered by:

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.