Disclaimer

Een vrijwaringsclausule of disclaimer is een korte tekst waarin iemand zijn of haar aansprakelijkheid in een bepaalde risicohoudende aangelegenheid of situatie afwijst of beperkt.
Het woord disclaimer is afkomstig van het Engelse werkwoord to disclaim, wat "afwijzen" of "verwerpen" betekent.

Voorbeelden

Enkele vaak gebruikte vrijwaringsclausules op het internet:

  • "Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt".
  • "Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld".
  • "Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site".

Ook in het dagelijks leven komt men vaak vrijwaringsclausules tegen zoals:

  • "Parkeren op eigen risico".
  • "De uitbaters kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebeurtelijke ongevallen bij gebruik van de speeltuin".

Zoeken

Zoek op naam of gemeente


Uitgebreid zoeken
Initiatief van: Powered by:

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.