Colofon

Het (de mag ook) colofon is een opsomming van de manier waarop een boek tot stand is gekomen. Het kan een opgave bevatten van een aantal gegevens:

  • de uitgever en de plaats waar deze gevestigd is.
  • het jaar van uitgave
  • eventueel de vertaler
  • eventueel de illustrator
  • de drukker, soms ook de binder
  • het soort papier
  • het lettertype
  • de oplage

 

Het begrip is ontleend aan het Griekse woord κολοφων (kolophoon), dat onder meer slotstuk betekent. Een colofon bevindt zich dan ook meestal achterin het boek.
Een aantal van de bovenstaande gegevens wordt soms ook naast of na de titelpagina van een boek opgenomen. Een dergelijke opsomming wordt overigens geen colofon genoemd.
De vermelding van uitgever (of vroeger drukker) en diens vestigingsplaats wordt impressum genoemd.
Ook kranten en tijdschriften hebben vaak een colofon, waarin informatie over de medewerkers, redactie-adres, abonnementeninformatie e.d. staat.

Zoeken

Zoek op naam of gemeente


Uitgebreid zoeken
Initiatief van: Powered by:

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.